-20% на всички боксспринг легла

1. Организатор на промоционалната кампания:

Организатор на промоционалната кампания е МЕБЕЛИ ЛУДВИГ БЪЛГАРИЯ ЕООД, дружество, регистрирано и действащо по законите на Република България, с адрес на управление: гр. София, ж.к. Младост 4, бул. Околовръстен път 267, регистрирано по ЕИК 131258042 с МОЛ Светослав Радушев.

2. Място на провеждане:

Промоционалната кампания е валидна за цяла България за онлайн покупки и поръчки, направени на място в магазин СОМО.

3. Условия на промоцията:

Промоционалната кампания се спазва при настоящите общи условия:

3.1. Промоцията важи за всички боксспринг легла, налични на склад, както и за специални поръчки.

3.2. Стойността на отстъпката не се изплаща в брой.

3.3. Промоцията не се комбинира с други видове отстъпки.

3.4. Промоцията не е валидна за други продукти от категория спалня/стандартни легла.

3.5. Участниците в промоцията отговарят за правилното посочване на данни, свързани с доставката: адрес, име, тел. номер.

3.6. Промоцията се провежда за периода 31.08.2018 - 27.09.2018г.

6. Право на участие:

В промоцията имат право да участват само лица навършили 18г.

7. Организаторът си запазва правото да променя или допълва общите условия на тази промоция по своя преценка, като промените им влизат в сила след публикуването им на интернет страницата www.como.bg

8. Други:

Всякакви въпроси, свързани с промоцията, могат да бъдат отправяни писмено на info@como.bg или на тел. 00359 2 976 70 70. На указания мейл адрес могат да се изпращат и жалби и сигнали, като анонимни такива няма да бъдат разглеждани от Организатора.

В случай, че някоя от разпоредбите на тези общи условия е или стане недействителна или поради някаква причина не породи своето действие, това няма да засегне валидността на останалите.