ОБЩИ УСЛОВИЯ НА COMO PLUS

Настоящите общи условия ("Общи условия") уреждат отношенията между "Мебели Лудвиг България" ЕООД и потребителите на COMO PLUS ("Програмата").

С попълването на формуляр Вие потвърждавате, че сте прочели, разбрали и се съгласявате с настоящите Общи условия.

1. ИЗДАВАНЕ НА КЛИЕНТСКА КАРТА . НАЧИН НА ПОЛЗВАНЕ.

Настоящата прогрaма, даваща Ви право да получавате отстъпки за всяка Ваша покупка и да се възползвате от други специални предложения, стартира на 02.01.2017г.

1.1. При еднократна покупка на стойност над 3000 лв. получавате специалната клиентска карта COMO PLUS.

1.2. Участник в Програмата може да бъде физическо лице, с постоянен адрес в Република България и навършило 18 години или юридическо лице, чрез Материално отговорното лице /т.е. ползвател може да бъде МОЛ или упълномощено от него лице – чрез пълномощно, за което не се изисква нотариална заверка/.

1.3. Клиентската карта е лична и преотстъпването е забранено. Всеки участник има право само на една карта.

1.4. Клиентска карта може да се получи на каса, в магазин КОМО, след попълнен формуляр за участие.

1.5. Издаването на клиентска карта е безплатно.

1.6. Клиентската карта не е кредитна карта, издава се поименно и важи единствено за хипермаркет КОМО.

1.7. Отстъпките не се изплащат в брой и не важат за допълнителни услуги.

1.8. Преди да направите покупка, покажете Вашата клиентска карта COMO PLUS на консултант или на каса, за да се възползвате от преимуществата на отстъпките. “Мебели Лудвиг България" ЕООД си запазва правото да изиска и показването на лична карта с цел потвърждаване правото на притежание.

1.9. "Мебели Лудвиг България" ЕООД има право да променя стойността и броя на отстъпките, които предоставя. Валидни и актуални са винаги само тези, които са публикувани на интернет адреса www.como.bg/COMO PLUS.

1.10. Продуктите, участващи в специални оферти на Програмата важат до изчерпване на количествата.

1.11. Ако участник върне даден арткул, закупен чрез отстъпка по COMO PLUS, и ако/в случай че следва да му се възстанови сумата заплатена за продукта, "Мебели Лудвиг България" ЕООД възстановява на участника само реално заплатената от него сума за съответния продукт.

2. ПРЕДИМСТВА НА ВАШИЯ PLUS

2.1. След еднократна покупка на стойност над 3000 лв. получавате клиентската карта COMO PLUS.

2.2. При всяка следваща покупка ползвате 3% отстъпка на всички артикули, след представяне на картата.

2.3. При покупки на мебели и аксесоари на обща стойност над 10 000 лв, отстъпката, която можете да получавате е 4% на всички стоки от нашия асортимент .

2.4. Изненада за рожден ден.

2.5. Ексклузивни предложения.

2.6. Специален електронен бюлетин

3. ПРЕКРАТЯВАНЕ

3.1. "Мебели Лудвиг България" ЕООД има право едностранно и без предизвестие да отнеме правата на ползвател на клиентска карта COMO PLUS и/или да забрани използването на същата, в случай на нарушаване/неспазване на условията.

3.2. Клиентската карта дава съответните привилегии на участниците само за срока, през който е валидна програмата. "Мебели Лудвиг България" ЕООД има право да определя срока на валидност на Програмата COMO PLUS по свое усмотрение.

3.3. "Мебели Лудвиг България" ЕООД има право по всяко време едностранно да променя настоящите Общи условия и условията за ползване на клиентските карти, както и да прекрати Програмата без предизвестие.

3.4. Всяка промяна на Общите условия, както и прекратяването на Програмата ще бъде довеждана до знанието на участниците на интернет адреса www.como.bg /COMO PLUS/ и/или по друг подходящ начин по преценка на "Мебели Лудвиг България" ЕООД .

3.5. "Мебели Лудвиг България" ЕООД не носи отговорност спрямо участниците, за каквато и да е промяна в Общите условия, модификация на Програмата или нейното прекратяване.

3.6. Участниците разбират и се съгласяват, че COMO PLUS е организирана по едностранна инициатива на търговеца и по никакъв начин не задължава клиентите на Хипермаркет КОМО да участват и/или да закупуват продукти.

4. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

4.1. Клиентската карта може да бъде безплатно заменена в случай на загуба, кражба или погиване - на място в Хипермаркет КОМО.

4.2. Участниците следва незабавно да уведомят "Мебели Лудвиг България" ЕООД в случай на загуба или кражба на клиентската им карта, за да може картата да бъде блокирана за използване.

4.3. Валидните и актуални Общи условия са винаги само и единствено тези публикувани на интернет адреса www.como.bg/COMO PLUS/. "Мебели Лудвиг България" ЕООД не носи отговорност, ако към определен момент има разминаване между условия посочени на други информационни носители и тези на страницата ни www.como.bg.

5.ЛИЧНИ ДАННИ

5.1. Участниците в Програмата декларират, че са запознати и съгласни със следното:

5.2. С приемането на Общите условия се съгласявате, че "Мебели Лудвиг България" ЕООД и нейните служители, в зависимост от своите задължения, имат достъп до част или цялата информация попълнена при регистрацията Ви за участие в Програмата, но без право да я разпространяват, разгласяват, предоставят или преотстъпват на трети лица, освен в случаите, когато е необходимо за изпълнението на договорни отношения или се изисква от оправомощените органи и винаги в съответствие с българското законодателство и Регламент (ЕС) 2016/679.

5.3. "Мебели Лудвиг България" ЕООД е регистриран администратор на лични данни с идентификационен номер/Удостоверение 0036919, и осигурява защитата им, съгласно Закона за защита на личните данни и свързаните с него подзаконови нормативни актове и Общ регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679).

5.4. С приемането на Общите условия, се съгласявате, че "Мебели Лудвиг България" ЕООД може да обработва предоставените при регистрацията в Програмата лични данни, за следните цели: - за изпълнение на договорни отношения;
- техническо управление на база данни;
- ако изрично сте приели – за рекламни кампании, маркетингови и пазарни проучвания, изпращане на рекламни предложения и материали.

Също и че във връзка с обработването на личните Ви данни, "Мебели Лудвиг България" ЕООД може да предоставя тези данни и на трети лица само и единствено във връзка с горепосочените цели или на база на законови разпоредби.

5.5. Имате право да бъдете информиран, какви Ваши данни и за какви цели се съхраняват при нас. По всяко време можете да:
- Поискате коригиране на горепосочените данни,
- Предоставянето им на трети страни(право на преносимост)
- Да се откажете от получаване на информация за продукти/отстъпки и промоции на "Мебели Лудвиг България" ЕООД, както и от получаване на други рекламни материали и оферти,
- Да поискате регистрацията Ви в COMO PLUS да бъде заличена.

чрез писмено подадено заявление от титуляра и след удостоверяване на самоличността Ви на адрес:
гр. София, ул. "Околовръстен път" № 267.

5.6. Ако имате допълнителни въпроси относно събирането, обработката или използването на вашите лични данни, моля свържете се с нас.

"Мебели Лудвиг България" ЕООД:
Е-mail: info@como.bg
Телефон: 02 976 70 70
Адрес: гр. София, ул. "Околовръстен път" № 267.


Настоящите условия са последно актуализирани на 17 май 2018г.