• 50/75 см
  • Попива бързо вода
  • Изсъхва бързо