• Регулируема височина
  • Регулиране на цветовете
  • Регулиране на височината
  • 3 Тела
  • 4 Тела
  • С 3-степенен димер
  • Стенен ключ
Trio
399,00 лв.
  • С ключ за крак
  • С интегриран димер
  • С крушка