• Регулируема височина
  • Регулиране на цветовете
  • Регулиране на височината
  • 3 Тела
  • Ширина 80 см
  • Без крушки
  • 4 тела
  • Диаметър 28 см
  • Без крушки
  • 3 тела