• 5 Тела
  • Регулиране на височината
  • Без крушки
  • Регулируема височина
  • Регулиране на цветовете
  • Регулиране на височината
  • 3 Тела
  • Регулируема височина
  • Регулиране на светлината
  • Вкл. крушка