• Оптимално използване на пространството
  • 3 нива за съдовете