• Диаметър 17 см
 • Височина 24 см
 • Вместимост 3 Литра
 • Диаметър 17 см
 • Височина 24 см
 • Вместимост 3 Литра
 • Диаметър 17 см
 • Височина 24 см
 • Вместимост 3 Литра
 • 29x30 см
 • Различни цветове
 • Вместимост 13,5Л
 • 25х26 см
 • Различни цветове
 • Вместимост 8,8Л